Prof. Dr. theol. Johannes Canuti Lenaeus Prof. Dr. theol. Johannes Canuti Lenaeus  ‎(I1928)‎
Nachname: Lenaeus
Vornamen: Johannes Canuti
Präfix: Prof. Dr. theol.
Auch bekannt als: Lenæus

Geschlecht: männlichmännlich
      

Geburt: 9. Dezember 1573 47 26 Lena
Tod: 23. April 1669 ‎(Alter 95)‎ Uppsala
Persönliche Fakten und Details
Geburt 9. Dezember 1573 47 26 Lena

Heirat Katarina Kenicia - 1612 ‎(Alter 38)‎
Beruf Erzbischof Uppsala

Tod 23. April 1669 ‎(Alter 95)‎ Uppsala

Beerdigung 13. Juni 1669 ‎(51 Tage nach Tod)‎ Uppsala

Referenznummer 2582
Universelle ID-Nummer 8A8C3D7680006A409EC90DE74EAA76E6A2D4
Letzte Änderung 12. November 2014 - 18:33:54
Zeige Details über ...

Familie der Eltern  (F1072)
Canutus Petri Gestricius
1526 - 1610
Margareta Persdotter
1547 - 1630
Prof. Dr. theol. Johannes Canuti Lenaeus
1573 - 1669

Eigene Familie  (F1067)
Katarina Kenicia
- 1679
Margareth Lenaea
- 1670
Anna Lenaea
1617 - 1693
Jakob Lenaeus
1621 - 1700
Barbro Lenaea
1622 - 1675
Petrus Lenaeus
1631 - 1667
Christina Lenaea
- 1719


Bemerkungen

Bemerkung
Johannes Canuti Lenaeus studierte in Rostock und in Wittenberg und wurde 1604 Professor für Logik in Uppsala. Nach weiteren Studien in Deutschland wurde er 1610 auch Professor für Griechisch und Häbräisch. Nach seiner Ordination wurde er 1613 schließlich Professor der Theologie. Er veröffentlichte 1633 die „Logica peripatetica“ ein Standardwerk seiner Zeit zur philosophischen Schule des Aristoteles. Am 23.06.1638 wurde er Dekan der Theologischen Fakultät und Dompropst. Am 02.061640 wurde er Dr. theol. Sein Schwiegervater war der Erzbischof von Uppsala Petrus Kenicius ‎(1609 bis 1636)‎ dessen Nachfolger er am 13.03.1647 wurde. Er ist in der Domkrypta Ussala begraben.

­http­://­de­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Peripatetiker­
­http­://­en­.­wikipedia­.­org­/­wiki­/­Johannes_Canuti_Lenaeus­

Lenaeus, Johannes Canuti, ärkebiskop, f. 29 no?. 1573 i Lena församling i Uppland, d. 23 april 1669, blef efter fleråriga akademiska studier, äfven vid utländska universitet ‎(i synnerhet i Wit-tenberg)‎ 1604 logices professor i Uppsala och efter ytterligare 2 års vistelse i Wittenberg samt därefter någon tid i Bostock 1610 pro­fessor i grekiska och hebreiska språken. Se­dan L. 1612 prästvigts, utnämndes han 1613 tik tcol. professor, blef 1638 förste teol. pro­fessor och domprost samt i mars 1647 ärke­biskop. Redan 1636 hade han efter sin svärfader ärkebiskop Kcnicius' bortgång fått de flesta rösterna till detta ämbete, men måste då stå tillbaka för Laurentius Paulinus. Vid L:s till­träde till ärkebiskopsstolen afskildes från ärkestiftet Norrland och Lappland, såsom det säges, i följd af drottning Iristinas personliga obenägenhet mot L. Denna tillskrifves dels hans förbindelser med Karl Gustaf, hvilken som student bott hos L. ‎(1638)‎, dels drottningens missnöje med en af L. författad akademisk afh. De jure regio ‎(l:a d. 1633-41, 2:a d- 1647)‎, i hvilken han upphöjer den mosaiska "konstitutionella teokratien", såsom af Gud själf instiftad, i motsats till det judiska konun-gadömet. Bland L:s skrifter är eljest mest känd hans Logika peripatetica ‎(1633)‎, som i Sverige gaf ny fart åt den aristoteliska filosofien och länge an­vändes som lärobok. L. deltog i granskningen af 1618 års bibelupplaga och i förarbetena till den ännu gällande 1686 års kyrkolag. L;s barn adla­des 1658 med namnet Clo.

­http­://­runeberg­.­org­/­nfbp­/­0096­.­html­

Zeige Bemerke über ...


Quellen
Multimedia

Multimedia Objekt
Lenaeus, Johannes CanutiLenaeus, Johannes Canuti  ‎(M580)‎

Bemerkung: 1573 - 1669

Bemerkung: 1573 - 1669
Zeige Medien-Objekte von ...


Familiendaten als Kind
Vater
Canutus Petri Gestricius ‎(I6520)‎
Geburt 1526 Molm
Tod 27. Dezember 1610 ‎(Alter 84)‎
21 Jahre
Mutter
 
Margareta Persdotter ‎(I6521)‎
Geburt 1547
Tod 1630 ‎(Alter 83)‎
#1
Prof. Dr. theol. Johannes Canuti Lenaeus ‎(I1928)‎
Geburt 9. Dezember 1573 47 26 Lena
Tod 23. April 1669 ‎(Alter 95)‎ Uppsala
Familie mit Katarina Kenicia
Prof. Dr. theol. Johannes Canuti Lenaeus ‎(I1928)‎
Geburt 9. Dezember 1573 47 26 Lena
Tod 23. April 1669 ‎(Alter 95)‎ Uppsala
Ehefrau
Katarina Kenicia ‎(I1929)‎
Tod 3. November 1679 Uppsala

Heirat: 1612
#1
Tochter
Margareth Lenaea ‎(I6504)‎
Tod 24. Juli 1670 Uppsala
#2
Tochter
Anna Lenaea ‎(I1920)‎
Geburt 26. Oktober 1617 43
Tod 15. September 1693 ‎(Alter 75)‎
3 Jahre
#3
Sohn
Jakob Lenaeus ‎(I6505)‎
Geburt 18. Januar 1621 47 Uppsala
Tod 26. Februar 1700 ‎(Alter 79)‎ Stockholm
11 Monate
#4
Tochter
Barbro Lenaea ‎(I6506)‎
Geburt 1622 48
Tod 1675 ‎(Alter 53)‎
10 Jahre
#5
Sohn
Petrus Lenaeus ‎(I6507)‎
Geburt 28. September 1631 57 Uppsala
Tod 21. Juni 1667 ‎(Alter 35)‎ Uppsala
#6
Tochter
Christina Lenaea ‎(I6508)‎
Tod 25. März 1719